Battle of the Bluegrass 3, Junior Handler Show 1, Bowling Green, KY

Best Junior Handler Mackenzie Cherry
Reserve Best Junior Handler N/A
Half Pint (2-4 years)
1st: N/A
2nd: N/A
3rd: N/A
Limited (4-8 years)
1st: N/A
2nd: N/A
3rd: N/A
Novice (8-13 years)
1st: Mackenzie Cherry
2nd: Mason Ellis
3rd: N/A
Open (8-13 years)
1st: N/A
2nd: N/A
3rd: N/A
Novice (13-18 years)
1st: N/A
2nd: N/A
3rd: N/A
Open (13-18 years)
1st: N/A
2nd: N/A
3rd: N/A